Beter lezen

Marilene Gathier en Dorine de Kruyf, Coutinho, Bussum, 1996,
Leesteksten voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands.
 
Beter lezen is bestemd voor gebruik in alfabetiseringscursussen en voor groepen langzaam lerenden in het onderwijs van het Nederlands als tweede taal. Deze cursus bestaat uit vijf delen: een tekstboek, twee oefenboeken, een docentenhandleiding en een cd-rom.
De teksten zijn in opklimmende graad van moeilijkheid geordend en de oefeningen zijn daar ook op toegespitst.
In deze cursus zijn vele, zeer gevarieerde oefeningen opgenomen, die - in aansluiting op de teksten - zijn ingedeeld naar drie niveaus. Dit maakt het mogelijk te differentiëren naar aanleg en tempo van de cursisten.
Zowel in het tekstboek als in de oefenboeken staan veel tekeningen, die essentieel zijn voor het tekstbegrip en voor het maken van de oefeningen.
In de uitgebreide docentenhandleiding tenslotte zijn praktische didactische aanwijzingen voor het geven van de lessen opgenomen.

Tekst: Coutinho

 

 

 

Terug naar Leermiddelen