Verder lezen

Marilene Gathier en Dorine de Kruyf, Coutinho, Bussum, 2001, Leesteksten voor anderstaligen.

Verder lezen is een boek met leesteksten voor volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leertempo. Het is een vervolg op het leesboek Beter lezen, de teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker.
Het doel van dit boek is tweeledig. Het eerste doel is het bevorderen van de leesvaardigheid. Daarom worden per thema ook authentieke teksten aangeboden, zoals krantenartikelen en folders. Het tweede doel is vergroten van het leesplezier. De verhalen sluiten dan ook aan bij de belangstellingssfeer van de cursisten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld schoolervaring in eigen land, geldproblemen en gewoontes in Nederland.
Bij elke leestekst zijn enkele begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreksvragen opgenomen. Na bespreking van het woordenlijstje dat bij iedere tekst is opgenomen, kunnen de cursisten de tekst zelfstandig lezen, thuis of in de klas.
Verder lezen kan gebruikt worden naast reguliere NT2-methodes als Startpunt, IJsbreker of Breekijzer. De teksten zijn geschreven binnen niveau A1; na twee tot drie maanden NT2-onderwijs of na een alfabetiseringscursus kunnen de cursisten met Verder lezen beginnen.


Tekst: Coutinho
www.coutinho.nl

 

 


 

 

 

Terug naar Leermiddelen