Ontwerp

Bureau Taalkunst ontwikkelt producten en diensten voor effectief onderwijs voor
▪ het basisonderwijs;
▪ het voortgezet onderwijs;
▪ het middelbaar beroepsonderwijs;
▪ de volwasseneneducatie.